Σύμφωνα με ενημέρωση της ΟΕΒ από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού, θα πραγματοποιηθούν στην Κίνα οι πιο κάτω εκθέσεις.

1. China International Fruit & Vegetables Fair, στις 9-11 Σεπτεμβρίου 2015 www.chinafvf.com.

2. The Leading Food Event for North China, στις 18-20 Νοεμβρίου 2015 www.worldoffoodbeijing.com.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πιο πάνω εκθέσεις να δηλώσουν απευθείας συμμετοχή στους διοργανωτές μέσω της ιστοσελίδας της κάθε έκθεσης.
Επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, δύνανται να επωφελούνται χορηγίας για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις υπό όρους και προϋποθέσεις που αναλύονται στo σχετικó έντυπo Σχεδίου De Minimis που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mcit.gov.cy/ts.

Το Σχέδιο δημοσιεύεται περί τα μέσα Σεπτεμβρίου κάθε έτους και αφορά σε εκθέσεις του επόμενου έτους.

Σ΄ ότι αφορά το 2015, η διαδικασία αιτήσεων και εγκρίσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί και ως εκ τούτου το Υπουργείο θα μπορούσε να εξετάσει αίτημα αντικατάστασης ή/και πρόσθεσης κάποιας νέας έκθεσης για επιχειρήσεις που έχουν ήδη εγκριθεί, στα πλαίσια πάντα και των δημοσιονομικών περιορισμών.