Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι στα πλαίσια του «Σχεδίου Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας “De Μinimis” σε Κυπριακές επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε εκθέσεις του εξωτερικού με κρατικό περίπτερο» προτίθεται κατ’ αρχήν να συμμετάσχει σε Διεθνείς Εκθέσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εντός του 2016.

Βρείτε εδώ τον κατάλογο των εκθέσεων.