Η ExpoFairsPromotions, αντιπρόσωπος της ΔΕΘ-HELEXPO στην Κάπρο, ενημερώνει και προσκαλεί για συμμετοχή, στις εκθέσεις, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, Ελλάδα.  Η  ExpoFairsPromotions προσφέρει τη δυνατότητα μιας συντονισμένης συμμετοχής στις ακόλουθες εκθέσεις, που ανοίγουν πόρτες στη μεγάλη αγορά των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής  Ευρώπης.