Μεταξύ 29.6 – 1.7.2016 θα πραγματοποιηθεί έκθεση Τροφίμων «IFE 2016», η οποία θα διεξαχθεί στην πόλη Guangzhou της Κίνας. 

Παράκληση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού είναι όπως επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στην πιο πάνω έκθεση δηλώσουν απευθείας συμμετοχή στους διοργανωτές.

Σημειώνεται για ενημέρωσή σας ότι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, δύνανται να επωφελούνται χορηγίας για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις υπό όρους και προϋποθέσεις που αναλύονται στo σχετικó έντυπo Σχεδίου De Minimis που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mcit.gov.cy/ts. Το Σχέδιο θα δημοσιευτεί στις 7 Σεπτεμβρίου, 2015 και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα λήγει στις 23.10.2015 και αφορά σε εκθέσεις του επόμενου έτους.

Review:
IFE CHINA focus on assisting oversea companies to find the distributors and agent to expand the food & beverage market in China, 49,390+sqm exhibition spaces, 1,378+ exhibitors from 55 countries and regions 62,725 professional visitors in the exhibition. IFE is the largest and most professional food trade show in South China, all visitors are professional and high quality.

IFE CHINA especially high light with Edible Oil and Olive Oil sector, Healthy Food Sector, Coffee Sector, Wine and Spirit Sector, Water Sector etc. The high popularity and various channels will improve your company image and brand awareness. It’s also easy to find potential customers. Your highly attention will be much appreciated.

Στοιχεία Διοργανωτών
Guangzhou Yi Fan Exhibition Service Co.,Ltd
Address: Room 201, Yi Yan Building, No.25, Yan ling Road, Guangzhou Post Code:
510507
Contact person: Sylvia Chen (Ms)
Tel: +86-20-61089053 / [M] +86 13416340535
Fax: +86-20-61089459
Email: food_tradeshow(@yeah.net / sylvia.chen(at)gzspz.com