Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στις 9–12 Σεπτεμβρίου, 2015 θα πραγματοποιηθεί η έκθεση “5th China (Guizhou) International Alcoholic Beverages Expo“.

Επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στην πιο πάνω έκθεση θα πρέπει να δηλώσουν απευθείας συμμετοχή στους διοργανωτές.

Επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, δύνανται να επωφελούνται χορηγίας για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις υπό όρους και προϋποθέσεις που αναλύονται στo σχετικó έντυπo Σχεδίου De Minimis που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mcit.gov.cy/ts. Το Σχέδιο δημοσιεύεται περί τα μέσα Σεπτεμβρίου κάθε έτους και αφορά σε εκθέσεις του επόμενου έτους.

Σ΄ ότι αφορά το 2015, η διαδικασία αιτήσεων και εγκρίσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί και ως εκ τούτου το Υπουργείο θα μπορούσε να εξετάσει αίτημα αντικατάστασης ή/και πρόσθεσης κάποιας νέας έκθεσης για επιχειρήσεις που έχουν ήδη εγκριθεί, στα πλαίσια πάντα και των δημοσιονομικών περιορισμών.