Πρόσκληση για συμμετοχή στην Έκθεση «Agrofood», η οποία θα διεξαχθεί μεταξύ 16 – 19 Νοεμβρίου, 2015, στο Erbil Κουρδιστάν, Ιράκ.

Παράκληση του Υπουργείου Ενέργειας είναι όπως επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στην πιο πάνω έκθεση δηλώσουν απευθείας συμμετοχή στους διοργανωτές.

Σημειώνεται εκ νέου για ενημέρωσή σας ότι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, δύνανται να επωφελούνται χορηγίας για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις υπό όρους και προϋποθέσεις που αναλύονται στo σχετικó έντυπo Σχεδίου De Minimis που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mcit.gov.cy/ts. Το Σχέδιο δημοσιεύεται περί τα μέσα Σεπτεμβρίου κάθε έτους και αφορά σε εκθέσεις του επόμενου έτους.

Σ΄ ότι αφορά το 2015, η διαδικασία αιτήσεων και εγκρίσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί και ως εκ τούτου το Υπουργείο θα μπορούσε να εξετάσει αίτημα αντικατάστασης ή/και πρόσθεσης κάποιας νέας έκθεσης για επιχειρήσεις που έχουν ήδη εγκριθεί, στα πλαίσια πάντα και των δημοσιονομικών περιορισμών.

Στοιχεία Διοργανωτών
Rania Houjaij (Ms.)
International Sales Manager
Tel: +961 5959111 Ext 112
Fax: +961 5 955 361
E: rania.houjaij@ifpexpo.com
W: www.iraqagrofood.com