Πρόσκληση για συμμετοχή σε έκθεση Φρούτων και Λαχανικών στο Κίεβο και Συνέδριο για τον Γεωργικό τομέα στη Τιφλίδα:

(α) Έκθεση «Fresh Business Expo 2015», η οποία θα διεξαχθεί μεταξύ 1 – 3 Δεκεμβρίου, 2015, στο Κίεβο, Ουκρανία.

Στοιχεία επικοινωνίας Διοργανωτών
tel/fax: +380 562 320795 Ukraine
tel/fax: +7 495 7894419 Russia
cell: +380 96 5836323 (Mr. Ievgen Kuzin)
e-mail: fruit.intl@fruit-inform.com

Παράκληση του Υπουργείου είναι όπως επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στην πιο πάνω έκθεση δηλώσουν απευθείας συμμετοχή στους διοργανωτές.

Σημειώνεται εκ νέου για ενημέρωσή σας ότι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, δύνανται να επωφελούνται χορηγίας για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις υπό όρους και προϋποθέσεις που αναλύονται στo σχετικó έντυπo Σχεδίου De Minimis που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mcit.gov.cy/ts. Το Σχέδιο θα δημοσιευτεί στις 7 Σεπτεμβρίου, 2015 και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα λήγει στις 23.10.2015 και αφορά σε εκθέσεις του επόμενου έτους. Σ΄ ότι αφορά το 2015, η διαδικασία αιτήσεων και εγκρίσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί και ως εκ τούτου το Υπουργείο θα μπορούσε να εξετάσει αίτημα αντικατάστασης ή/και πρόσθεσης κάποιας νέας έκθεσης για επιχειρήσεις που έχουν ήδη εγκριθεί, στα πλαίσια πάντα και των δημοσιονομικών περιορισμών.

(β) Συνέδριο Georgia Agro Forum 2015» το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Γεωργία (Τιφλίδα), στις 19 Νοεμβρίου, 2015.

The conference is aimed at providing significant support for the agricultural sector of the country, and contributes to its further development and establishment of new investment projects, modernization of the industry and formation of the effective dialogue between business and the authorities.

The main purpose of the event – development of the potential of the agro-industrial sector of Georgia, drawing of attention of investors to the various branches of agribusiness industry, in order to increase inflow of investments, expanding of cooperation of Georgian companies with foreign partners, suppliers and buyers of agricultural commodities.

Target audience: representatives of agricultural enterprises and companies of Georgia, working in the field of production, processing and trading of agricultural products; representatives of foreign companies – suppliers of agricultural raw materials, equipment, and wide range of material and technical resources for agribusiness industry (Ukraine, Russia, the EU, the USA, etc.); importers of agricultural products; logistics companies, investment companies, financial institutions, industry organizations, government agencies from Georgia and other countries. More detailed information about the conference is available here: http://www.apk-inform.com/en/conferences/georgia_af/about