Πληροφορείσθε ότι το World Trade Center Cyprus (WTC) θα διοργανώσει αποστολή για συμμετοχή στο Φόρουμ «Futurallia Bucharest International Business Development Forum» που θα πραγματοποιηθεί στο Βουκουρέστι στις 10-12 Ιουνίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το World Trade Center Cyprus (WTC) στο τηλέφωνο 25588116 ή στο email info@wtccy.org.cy.