Βρείτε εδώ τον κατάλογο εκθέσεων προϊόντων και υπηρεσιών που θα διεξαχθούν το 2016 στην Κίνα, ο οποίος έχει αποσταλεί στην ΟΕΒ από το Υπουργείο Ενέργειας.