Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού επιθυμεί να ενημερώσει τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, ότι δόθηκε παράταση υποβολής των αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 13 Μαΐου 2016 για συμμετοχή στην έκθεση: 18η Διεθνής Έκθεση «Εκπαίδευση 2016», η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, μεταξύ 10 και 13 Νοεμβρίου 2016.

Ο οδηγός του σχεδίου, θα πρέπει να υποβληθεί πλήρως συμπληρωμένος από τους ενδιαφερόμενους, ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού – Τομέας Προώθησης Εμπορίου Υπηρεσιών (Υπόψη κας. Ευδοκίας Γεωργίου Κομματά).

Ο οδηγός του σχεδίου βρίσκεται στο σύνδεσμο.

Για τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (τηλ. επικοινωνίας 22867134, 22867114)