Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοίνωσε την παράταση υποβολής των αιτήσεων μέχρι τις 27/11/2015 του σχεδίου οικονομικής ενίσχυσης με βάση τον κανόνα «de minimis», η οποία χορηγείται από το Υπουργείο σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που συμμετέχουν σε εκθέσεις στο εξωτερικό για το έτος 2016, που οργανώνει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ευδοκία Γεωργίου Κομματά, Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας, τηλ 22867134, egeorgiou@mcit.gov.cy