Αναφορικά με την προκήρυξη Διεθνών Εκθέσεων Γεωργικών και Βιομηχανικών Προϊόντων στις οποίες το Υπουργείο Ενέργειας προτίθεται να συμμετάσχει με Κρατικό Περίπτερο κατά το 2017, βρείτε εδώ ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού καθώς και την αίτηση συμμετοχής, στα πλαίσια του σχεδίου ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis).

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν στο Υπουργείο μέχρι τις 10/8/2016.