Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι προτίθεται να συμμετάσχει με κρατικό περίπτερο στις πιο κάτω εκθέσεις ακινήτων και ανάπτυξης γης και εκπαίδευσής:

  • Dubai International Property Show, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι, τον Απρίλιο του 2017 (τομέας ακινήτων και ανάπτυξης γης),
  • A Place in the sun, η οποία κα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο, τον Μάρτιο του 2017 (τομέας ακινήτων και ανάπτυξης γης),
  • Διεθνής Έκθεση Αγίας Πετρούπολης – Εκπαίδευσή & Καριέρα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αγία Πετρούπολη, τον Απρίλιο του 2017 (τομέας εκπαίδευσης), ή Διεθνής Έκθεσή Μόσχας – Εκπαίδευσή & Καριέρα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Μόσχα, τον Νοέμβριο του 2017 (τομέας εκπαίδευσης).

Το Σχέδιο προνοεί μεταξύ άλλων επιδότηση 85% του ενοικίου του χώρου, του κόστους κατασκευής και εξοπλισμού του περιπτέρου, των εξόδων αποστολής, εκτελώνισης και επιστροφής εκθεμάτων.

Το Υπουργείο θα συμμετάσχει στις εν λόγω εκθέσεις, μόνο εάν εκδηλωθεί ενδιαφέρον για συμμετοχή από ικανοποιητικό αριθμό επιχειρήσεων. Επίσης, τονίζεται ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε δέσμευση εκ μέρους του Υπουργείου για την πραγματοποίηση των εκθέσεων, ανεξάρτητα από τις δηλώσεις συμμετοχών που θα υποβληθούν.

Ο οδηγός του Σχεδίου μαζί με την αίτηση συμμέτοχης, θα πρέπει να υποβληθούν ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού – Τομέας Προώθησης Εμπορίου Υπηρεσιών (Υπόψη κας. Ευδοκίας Γεωργίου Κομματά ή κας Τούλλας Τσαγγαρίδου), το αργότερο μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2016.

Όλοι οι οδηγοί μαζί με την αίτηση συμμετοχής για κάθε έκθεση, βρίσκονται αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου στον σύνδεσμο:

Με την αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν και τα πιο κάτω:

  • Dubai International Property Show: 1. Τραπεζική επιταγή ύψους €1000 για το κόστος συμμετοχής. 2. Τραπεζική επιταγή για την εγγύηση συμμετοχής, ύψους €850.
  • A Place in the sun: 1. Τραπεζική επιταγή για το κόστος συμμετοχής, ύψους €600. 2. Τραπεζική επιταγή για την εγγύησή συμμετοχής, ύψους €500.
  • Διεθνής Έκθεσή Αγίας Πετρούπολης – Εκπαίδευσή & Καριέρα ή Διεθνής Έκθεσή Μόσχας – Εκπαίδευσή & Καριέρα: 1. Τραπεζική επιταγή για το κόστος συμμετοχής για κάθε έκθεσή, ύψους €300. 2. Τραπεζική επιταγή για την εγγύησή συμμετοχής κάθε Έκθεσης, ύψους €250.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (τηλ. επικοινωνίας 22867134 κα. Ευδοκία Γεωργίου Κομματά και 22867331 ή κα Τούλλα Τσαγγαρίδου).