Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοίνωσε ότι από τις 18/09/2017 αρχίζει η παραλαβή αιτήσεων από επιχειρήσεις του γεωργικού και βιομηχανικού τομέα για ιδιωτική συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στην Κύπρο και το Εξωτερικό την περίοδο 1/1/2018 – 31/12/2018, στα πλαίσια των δύο πιο κάτω Σχεδίων:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις συμμετοχής από τον Κλάδο Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων – Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου (κάντε κλικ στο Σύνδεσμο).

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στο Υπουργείο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως, από τις 18/09/2017 μέχρι και τις 31/10/2017 (Οδός Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία).

Σημειώνεται ότι, το Υπουργείο ουδεμία δέσμευση αναλαμβάνει έναντι των αιτητών μέχρι τη ψήφιση του Προϋπολογισμού για το έτος 2018 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αιτήσεις που παραλαμβάνονται μετά τις 31/10/2017 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Κλάδο Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων του Υπουργείου (Τηλ: 22867167, 22867251, 22867329, 22867234).