Η έκθεση «SAUDI AGRO-FOOD/FOOD PACK 2015», θα διεξαχθεί μεταξύ 11 – 14 Οκτωβρίου, 2015, στο Ριάντ, στη Σαουδική Αραβία.

Tο Υπουργείο Εμπορίου σε ανακοίνωσή του ενημερώνει τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στην έκθεση, όπως δηλώσουν απευθείας συμμετοχή στους διοργανωτές.

Επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, δύνανται να επωφελούνται χορηγίας για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις υπό όρους και προϋποθέσεις που αναλύονται στo σχετικó έντυπo Σχεδίου De Minimis που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mcit.gov.cy/ts. Το Σχέδιο δημοσιεύεται περί τα μέσα Σεπτεμβρίου κάθε έτους και αφορά σε εκθέσεις του επόμενου έτους.

Σε ότι αφορά το 2015, η διαδικασία αιτήσεων και εγκρίσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί και ως εκ τούτου το Υπουργείο θα μπορούσε να εξετάσει αίτημα αντικατάστασης ή/και πρόσθεσης κάποιας νέας έκθεσης για επιχειρήσεις που έχουν ήδη εγκριθεί, στα πλαίσια πάντα και των δημοσιονομικών περιορισμών.

Στοιχεία επικοινωνίας των διοργανωτών

Noel D. Puno
International Sales Manager – Saudi Arabia
IIMS Department
Riyadh Exhibitions Co. Ltd.
Tel: +966 11 2295604 Ext. 509; Mobile: +966 507850383
Fax: +966 11 229 5612; Email: noel.puno@recexpo.com