Η έκθεση «SIMA PARIS INTERNATIONAL AGRI-BUSINESS SHOW 2017», θα διεξαχθεί μεταξύ 26 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου, 2017, Paris Nord Villepinte – France.

Στοιχεία επικοινωνίας των διοργανωτών υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://en.simaonline.com

Παράκληση του Υπουργείου Ενέργειας είναι όπως επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στην έκθεση δηλώσουν απευθείας συμμετοχή στους διοργανωτές.

Σημειώνεται για ενημέρωσή σας ότι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών και βιομηχανικών προϊόντων, δύνανται να επωφελούνται χορηγίας για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις υπό όρους και προϋποθέσεις που αναλύονται στα σχετικά έντυπα Σχεδίων De Minimis που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mcit.gov.cy/ts. Τα Σχέδια δημοσιεύονται περί τα μέσα Σεπτεμβρίου κάθε έτους και αφορούν σε εκθέσεις του επόμενου έτους.