Στις 11-13 Μάϊου 2021 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα η 1η Έκθεση Αμυντικής Βιομηχανίας «DEFEA».

Οι Κυπριακές επιχειρήσεις του τομέα αμυντικής βιομηχανίας (π.χ. κυβερνοασφάλεια, εκπαίδευση, συστήματα επικοινωνιών, υλικοτεχνική υποστήριξη, υπηρεσίες, κλπ.) που ενδιαφέρονται  να συμμετάσχουν στην Έκθεση ως Εκθέτες, παρακαλούνται όπως ενημερώσουν το Υπουργείο Άμυνας (Λοχαγός Πολύδωρος Χ’’Δημητρίου, email: research.innovation@mod.gov.cy, τηλ. 22807755), μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου 2021 για το προκαταρτικό τους ενδιαφέρον (χωρίς καμία δέσμευση).

Το Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα επιδειχθεί από Κυπριακές επιχειρήσεις θα εξετάσει το ενδεχόμενο κάλυψης του κόστους συμμετοχής με κρατικό εκθεσιακό περίπτερο.

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://defea.gr/el/