Βρείτε εδώ επιστολή του Εμπορικού μας Συμβούλου στη Βιέννη, αναφορικά με ενδιαφέρον Αυστριακής εταιρείας για εισαγωγή φρέσκων βιολογικών ροδιών από την Κύπρο.