Σύμφωνα με πληροφόρηση της ΟΕΒ από το εμπορικό κέντρο της Κύπρου στη Βιέννη οι πιο κάτω Αυστριακές επιχειρήσεις επέδειξαν ενδιαφέρον για εισαγωγή κυπριακών προϊόντων.

 

 

 

Αποξηραμένα Αρωματικά Φυτά και Μπαχαρικά

Επιχείρηση: Gewurze VDB
Contact Person: Mr Manfred van de Berg
Tel: +43316714884
Email: office@vdb.co.at
www.vdb.co.at

Επιχείρηση: Kavo Import und Grobhandels Gesellschaft
Contact Person: Mr. Peter Schoof
Tel: +432635647130
Email: office@kavo-gewuerze.at
www.kavo-gewuerze.at

Επιχείρηση: AMT Handelsgellschaft
Contact Person: Ms Haderer
Tel: +43223161473
Email: amt.austria@tayel.at
www.tayel.at

Φρέσκα Αρωματικά Φυτά

Επιχείρηση: S-Frutta Sudfruchte Import
Contact Person: Mr. E. Theurer
Tel: +432236720010
www.sfrutta.at

Βιολογικές Πατάτες (κυρίως οι ποικιλίες Ditta, Nicola) και Γλυκοπατάτες

Επιχείρηση: Strobl Eduard u Johann
Contact Person: Mr. Marzwahler
Tel: +43 161689200
Email: office@strobl-hollabrunn.at

Βιολογικές Πατάτες , Γλυκοπατάτες και Avocado

Επιχείρηση: Peter Neumeister Obet &Gemuse
Contact Person: Mr. Peter Neumeister
Tel: +43 12709004
Email: office@peterneumeister.at
www.peterneumeister.at

Φρέσκα Ψάρια και Θαλασσινά

Επιχείρηση: Da Rocco Risch Handels GmbH
Contact Person: Ms Prefer ή Mr. Melo
Tel: +43 (0) 1 8905050
Email: wien@darocca.at

Επιχείρηση: Meeresbrise e.U.
Contact Person: Mr. S. Moallaei
Tel: +43 32600602
Mail: office@meeresbrise.at
Web: www.meeresbrise.at

Οι ενδιαφερόμενοι Κύπριοι εξαγωγείς θα πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας με τις Αυστριακές επιχειρήσεις.