Σύμφωνα με ηλεκτρονικό μήνυμα του Dr. Mohammed Abdelaziz, Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού Οικονομικών της κυβέρνησης της Λιβύης, στα πλαίσια ανοικοδόμησης της χώρας, ενδιαφέρεται για προμήθεια οικοδομικών υλικών και σχετικού εξοπλισμού.,

Για περαιτέρω λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με το Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού στη Λιβύη.