Πληροφορείσθε ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού  ανακοίνωσε την προκήρυξη του σχεδίου οικονομικής ενίσχυσης με βάση τον κανόνα «de minimis» σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που συμμετέχουν σε εκθέσεις στο εξωτερικό για το έτος 2016 (επισυνάπτεται η ανακοίνωση και ο οδηγός του σχεδίου).

 

Το Υπουργείο δέχεται αιτήσεις από τις 04/11/2015 μέχρι και τις 20/11/2015.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με την Ευδοκία Γεωργίου Κομματά, Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας τηλ 22867134

 

Οδηγός Σχεδίου (κρατικό περίπτερο) 2016
Ανακοίνωση 041115