Βρείτε εδώ τις ανακοινώσεις που εξέδωσε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού με τις οποίες προκήρυξε την έναρξη υποβολής αιτήσεων των σχεδίων ενισχύσεων (de minimis) προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς των βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων για ιδιωτική συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την περίοδο 01/01/2017–31/12/2017:

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν στο Υπουργείο μέχρι τις 28/10/16.

Για εύκολη αναφορά πατώντας στους πιο πάνω συνδέσμους γίνεται απευθείας παραπομπή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου όπου βρίσκονται διαθέσιμες οι αιτήσεις συμμετοχής, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ενημερωτικοί οδηγοί των δύο σχεδίων.