Στα €95,2 εκατομμύρια διαμορφώθηκαν οι ταμειακές εισροές της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) το… Read more »

Περισσότερα

Στον καταρτισμό της μικρής λίστας των ενδιαφερόμενων επενδυτών για την αγορά του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων… Read more »

Περισσότερα

Το Υπουργείο Οικονομικών λαμβάνοντας υπόψη τις εποπτικές απαιτήσεις για μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ)… Read more »

Περισσότερα

Ποσό σε μετρητά, ύψους €80 εκατομμυρίων, κατέβαλε η ΚΕΔΙΠΕΣ στο κράτος τον Απρίλιο του 2021,… Read more »

Περισσότερα

Η μετατροπή της ΚΕΔΙΠΕΣ σε Εθνική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων θα συμβάλει τα μέγιστα στην… Read more »

Περισσότερα

Η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) μπορεί να επιτελέσει τον ρόλο του εθνικού φορέα… Read more »

Περισσότερα