Υπουργείο Εσωτερικών και Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την αποτελεσματικότερη δυνατή… Read more »

Περισσότερα

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) αποδίδοντας τεράστια σημασία στην διατήρηση και ενίσχυση της Συνεχούς… Read more »

Περισσότερα