Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι η 31η Δεκεμβρίου 2021, είναι η τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής/αναθεώρησης της… Read more »

Περισσότερα

Ελέγχους σε επιχειρήσεις για επιβεβαίωση της εφαρμογής του Διατάγματος που αφορά την αποδοχή μέσων πληρωμής… Read more »

Περισσότερα

Το Τμήμα Φορολογίας ανακοίνωσε ότι, με βάση το περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Παράταση Προθεσμίας… Read more »

Περισσότερα

Το Τμήμα Φορολογίας σε ανακοίνωσή ενημερώνει ότι, αναφορικά με ηλεκτρονικές πληρωμές που πραγματοποιούνται προς το… Read more »

Περισσότερα

Ανακοίνωση για την πληρωμή ΦΠΑ σε Δόσεις, για τις περιόδους που λήγουν στις 31/12/2020 και… Read more »

Περισσότερα