Ικανοποίηση για την «εξαιρετική δουλειά» που έχει γίνει σε σχέση με την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων… Read more »

Περισσότερα

Πολύ σημαντική είναι η επιτυχής υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), συνολικού ποσού €1,24… Read more »

Περισσότερα

Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα ώστε, με την πάροδο της πανδημίας,… Read more »

Περισσότερα

Πυρετωδώς εργάζεται το Υπουργείο Οικονομικών για τον καταρτισμό του κρατικού προϋπολογισμού για το 2022, με… Read more »

Περισσότερα

Την επιμήκυνση της παράτασης για ακόμη τρεις φορολογικές περιόδους, των πληρωμών Φ.Π.Α. που θα καταβληθούν… Read more »

Περισσότερα

Συμφωνία σύναψης δανείου ύψους μέχρι €200 εκατομμυρίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θα υπογραφεί… Read more »

Περισσότερα

Το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει την παραχώρηση φορολογικών κινήτρων με στόχο την ενθάρρυνση της ένταξης εταιρειών… Read more »

Περισσότερα