Επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών Κωνσταντίνο Πετρίδη με την οποία εισηγείται οριζόντια και καθολική μείωση του… Read more »

Περισσότερα

Ανακοίνωση εξέδωσε το Τμήμα Φορολογίας για να απαντήσει σε κατά καιρούς δημοσιεύματα για εφαρμογή του… Read more »

Περισσότερα

Ανακοίνωση για την πληρωμή ΦΠΑ σε Δόσεις, για τις περιόδους που λήγουν στις 31/12/2020 και… Read more »

Περισσότερα