Τις εξελίξεις που έχουν σημειωθεί στην Κλινική Ανάπτυξη και Παραγωγή του υποψήφιου εμβολίου της έναντι… Read more »

Περισσότερα

Η Moderna ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της πρώτης ανάλυσης της Φάσης 3 της δοκιμής COVE για… Read more »

Περισσότερα

Η εταιρεία Moderna, ανακοίνωσε σήμερα τη σύναψη συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για προμήθεια, σε… Read more »

Περισσότερα

Το υποψήφιο εμβόλιο της Moderna έναντι του COVID-19 έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση αποτελεσματικότητας στην πρώτη… Read more »

Περισσότερα

Η εταιρεία Moderna, επιβεβαίωσε την έναρξης της διαδικασίας κυλιόμενης επισκόπησης για το εμβόλιο mRNA-1273 έναντι… Read more »

Περισσότερα