Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Απασχόληση Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013

Στα ακόλουθα link μπορείτε να βρέιτε αναλυτικές πληροφορίες για το σχέδιο άλλα και να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής:

 2η Πρόσκληση   /  Έκτακτο Σχέδιο  / Αίτηση