Σχέδια για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, με το εγκεκριμένο κονδύλι να ανέρχεται σε 15.294.118 ευρώ για επιχειρήσεις και σε 16.470.588 ευρώ για κατοικίες, για την περίοδο 2014-2020.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, το Σχέδιο «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω» για επιχειρήσεις και κατοικίες, περιλαμβάνεται στον κατάλογο των σχεδίων που αναμένεται να συγχρηματοδοτηθούν από τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής.

Τα Σχέδια αποσκοπούν στην ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και κτιριακών εγκαταστάσεων που ανήκουν σε επιχειρήσεις, μέσω ανακαινίσεων μεγάλης κλίμακας, ενώ δύναται να καλύψουν μεμονωμένα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας που θα εφαρμοστούν σε κατοικίες ευάλωτων και ευπαθών καταναλωτών.

Αναμένεται ότι τα Σχέδια θα συμβάλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους των κατοικιών και των επιχειρήσεων ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα τους.

Επίσης, θα συμβάλουν στους ευρύτερους στόχους της στρατηγικής για την υποστήριξη επιλεγμένων τομέων της οικονομίας, στην προσπάθεια για ανάκαμψη της ανταγωνιστικότητας και θα βοηθήσουν στην αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας.

Εξάλλου, το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρία υπό τον Προεδρεύοντα της Δημοκρατίας Γιαννάκη Ομήρου, εξουσιοδότησε τον Υπουργό Ενέργειας να τροποποιεί, όπου παρουσιάζεται ανάγκη, τους όρους και πρόνοιες των Σχεδίων και να εισάγει θεσμούς που διευκολύνουν την εφαρμογή τους.

Ο Υπουργός εξουσιοδοτήθηκε παράλληλα να επιφέρει στα Σχέδια οποιεσδήποτε αλλαγές απαιτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή και η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.