Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού ανακοίνωσε την 1η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας.

Το σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη και προώθησης της επιχειρηματικότητας νέων 20-40 ετών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά. Σύμφωνα με το σχέδιο θα παραχωρούνται στους δικαιούχους που θα ενταθούν στο σχέδιο χορηγίες 50% στο κόστος των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης (εξοπλισμός, κτήρια, διαμόρφωση χώρων, κατάρτιση, προβολή, κεφάλαιο κίνησης, κλπ με ανώτατο ποσό χορηγίας ανά επιχείρηση €70,000 για δραστηριότητες που αφορούν τη μεταποίηση και €50,000 για άλλες δραστηριότητες στους τομείς των υπηρεσιών, ηλεκτρονικού εμπορίου και τουρισμού. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για την παρούσα πρόσκληση είναι €8 εκ.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 12 Φεβρουαρίου μέχρι τις 15 Μαΐου 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον οδηγό του σχεδίου και το έντυπο αίτησης από την ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mcit.goc.cy