Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, πληροφορεί όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες ότι το Σχέδιο Επιχορήγησης Κυπριακών Βιομηχανιών για Συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Κύπρου θα εφαρμοσθεί και για την Έκθεση του 2013. Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή κινήτρου υπό μορφή χορηγίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα για  να ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν στη φετινή Διεθνή Έκθεση Κύπρου και προβάλουν τα προϊόντα τους στην εγχώρια αγορά.

Το Σχέδιο προβλέπει επιδότηση ύψους 70% του κόστους ενοικίασης του χώρου στη Διεθνή Έκθεση  και με ανώτατο ποσό τα € 2500 και € 1250 ανά επιχείρηση που συμμετέχει στην Έκθεση σε στεγασμένο και ανοικτό χώρο αντίστοιχα.  Κλαδικές ενώσεις δικαιούχων επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στην Έκθεση για προβολή των προϊόντων των επιχειρήσεων του κλάδου σε ένα περίπτερο θα δικαιούνται επιχορήγηση ύψους 70% επί του επιλέξιμου κόστους με ανώτατο ποσό τις € 7500 και τις € 3750 σε στεγασμένο και ανοικτό χώρο αντίστοιχα.

Διευκρινίζεται ότι το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του εν λόγω Σχεδίου ανέρχεται στις € 37.000 και ως εκ τούτου οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα εξετασθούν και ικανοποιηθούν με την σειρά, με κριτήριο την ημερομηνία υποβολής των  αιτήσεων μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου ποσού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό του Σχεδίου στον οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες και το Έντυπο Υποβολής της Αίτησης από τα Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία του  Υπουργείου ή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mcit.gov.cy, από τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις θα γίνονται  δεκτές  από την ίδια ημερομηνία 11.3.2013 μέχρι 19.4.2013 και τα  συμπληρωμένα σχετικά έντυπα υποβολής των αιτήσεων θα πρέπει να παραδίδονται με το χέρι σε αρμόδιο λειτουργό της Υπηρεσίας Βιομηχανικής Ανάπτυξης στα Κεντρικά γραφεία  του Υπουργείου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα: 22867193 και 22867143.