Ετήσια αύξηση 8,6% σε αξία και 8,1% σε όγκο σημειώθηκε στον κύκλο εργασιών του λιανικού εμπορίου τους πρώτους επτά μήνες του 2021, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της Στατιστικής Υπηρεσία ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Ιούλιο 2021 κατά 9,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους

Κατά τον ίδιο, μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 4,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021, ο δείκτης αξίας υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 8,6% και ο δείκτης όγκου αύξηση 8,1% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2020, αναφέρεται.