Επιχορηγήσεις ύψους €500.000 θα διαθέσει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στο πλαίσιο του Προγράμματος EUROSTARS 2 με στόχο την ενθάρρυνση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο να συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΠΕ, το Πρόγραμμα «EUROSTARS» αποτελεί πρωτοβουλία του Οργανισμού EUREKA και σ’ αυτό μπορούν να συμμετάσχουν με κοινή χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο καλύπτει όλους τους τομείς της τεχνολογίας η κυπριακή κυβέρνηση έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για συμμετοχή για την περίοδο 2014-2020 και τη δέσμευσή της για χρηματοδότηση κυπριακών φορέων που θα συμμετέχουν σε πετυχημένες προτάσεις με ποσό €500.000 ετησίως.

Το ΙΠΕ ενημερώνει ότι στο EUROSTARS μπορούν να υποβάλουν προτάσεις ερευνητικά δραστήριες μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς της Κύπρου.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων έχουν καθοριστεί για τις 5 Μαρτίου 2015 και 17 Σεπτεμβρίου 2015.