Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞΕ (η Επιτροπή) ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου Αντικατάστασης Ηλιακών Θερμοσιφώνων, το συνολικό ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται στις 200.000 ευρώ και το Σχέδιο θα παραμένει σε ισχύ μέχρι την 21η Δεκεμβρίου 2016 ή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο προηγηθεί χρονικά.

Υπολογίζεται ότι με το διαθέσιμο κονδύλι, θα ικανοποιηθούν περίπου 550 αιτήσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι μέχρι σήμερα 26/1/15 έχουν παραληφθεί ήδη 540 αιτήσεις, ανακοινώνεται ότι η διαδικασία παραλαβής αιτήσεων θα τερματιστεί αύριο 27/1/16. Όλες οι αιτήσεις που παραλαμβάνονται, αρχειοθετούνται με βάση την σειρά υποβολής τους και λαμβάνουν μοναδιαίο αριθμό πρωτοκόλλου.

Από τις αιτήσεις που θα παραληφθούν, η Επιτροπή θα σταματήσει να εξετάζει αιτήσεις όταν εξαντληθεί ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός του Σχεδίου.

Όλοι οι αιτητές θα ενημερωθούν γραπτώς για την απόφαση της Επιτροπής.