Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι σύμφωνα σύμφωνα με τις πρόνοιες της πρώτης πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» (το Σχέδιο), το ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου ανέρχεται στα €8 εκατομμύρια ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψη το εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον που έχει επιδείξει το κοινό για το Σχέδιο, αναμένεται ότι εντός των επόμενων ημερών θα εξαντληθεί ο προκαθορισμένος προϋπολογισμός, με αποτέλεσμα να τερματιστεί αυτόματα η διαδικασία παραλαβής αιτήσεων, όπως προνοείται στην πρώτη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων.

Μόλις εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός, το Υπουργείο θα εκδώσει ανακοίνωση τερματισμού της πρώτης πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων.

Επίσης το Υπουργείο ανακοινώνει ότι η παροχή πληροφοριών και η εξυπηρέτηση του κοινού για τα Σχέδια «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες και στις Επιχειρήσεις», θα γίνεται από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι: 99544748, 99544671 και 99544372, μεταξύ των ωρών 09:30π.μ. – 04:30μ.μ.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση info@cea.org.cy.