Η καταβολή των εκταρικών επιδοτήσεων από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμων (ΚΟΑΠ) συνεχίζεται καθημερινά και ήδη έχει παραχωρηθεί ποσό που ξεπερνά τα 31 εκατομμύρια ευρώ ενώ μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου το εν λόγω ποσό θα εκτοξευθεί κοντά στα 43 εκατομμύρια ευρώ που θα αποτελεί πέραν του 93% του συνολικού οικονομικού φακέλου που αφορά εξ` ολοκλήρου ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Σε ανακοίνωσή του ο ΚΟΑΠ αναφέρει ότι “ο προγραμματισμός των κεφαλικών επιδοτήσεων υλοποιήθηκε στο ακέραιο και ήδη όλοι οι δικαιούχοι αιτητές, εκτός μεμονωμένων εξαιρέσεων, έχουν λάβει τις επιδοτήσεις τους”.

Προσθέτει ότι “συνολικό ποσό που ξεπερνά τα 3,3 εκατομμύρια ευρώ παραχωρήθηκε ήδη σε 2,200 αιτητές από σύνολο 2,249 αιτητών”.

Όσον αφορά το Μέτρο 13, για ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα που αφορά μειονεκτικές περιοχές, ο ΚΟΑΠ αναφέρει ότι οι επιδοτήσεις θα ξεκινήσουν να καταβάλλονται στους δικαιούχους τους, το πρώτο δεκαήμερο του Απρίλη.

Υπολογίζεται ότι θα παραχωρηθούν περί τα 8 εκατομμύρια ευρώ σε 23,000 αιτητές.